dots
انجمن دیابتی کردستان متن را وارد کنید

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیابت کردستان از سال ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۰۹ و با زحمات خانم دکتر شکیبا، آقای دکتر خسروی کردستانی ،خانم نسرین مشهوری،آقای ناصر احمدجمالی ،زنده یاد مرحوم جمیل بلوریان وزنده یاد مرحوم مظفرشمس شروع به فعالیت نمود.
این انجمن به وسیله هیئت مدیره که با انتخاب هیئت امنا به مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌گردد. در اولین جلسه هیئت مدیره اعضای آن که شامل رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخزانه‌دار انتخاب می‌شوند.

هدف اصلی این انجمن اطلاع رسانی وآموزش است انجمن به هیچ گروهی وابسته نیست وهیچگونه فعالیت سیاسی ندارد فقط بمنظوراهداف خیرخواهانه تشکیل ویک انجمن مردم نهاد(NGO)می باشد که توسط خیرین شهرسنندج باحمایت های مالی ازبیماران مبتلا به دیابت تشکیل شده است که منتظرکمک های شماعزیزان می باشیم.

امور اجرایی و مصوبات هیئت مدیره توسط مدیرعامل انجام می‌گیرد. فعالیت انجمن شامل موارد زیر می‌باشد:

۱-تشکیل پرونده جهت مددجویان نیازمندوکمک های دارویی
۲- کمک به تهیه دستگاه و نوار تست قند خون افراد مبتلا به دیابت و بی‌بضاعت.
۳- برگزاری کلاس‌های آموزشی و غربالگری مردم و ادارات.
۴- تاسیس درمانگاه در سال ۱۳۹۶ با یک  پزشک متخصص داخلی برای افراد دیابتی و مردم با حداقل ویزیت.این انجمن در حال حاضر ۳۵۰۰  نفر عضو دارد که هر روز در حال افزایش است که امیدواریم بتوانیم اطلاعات به‌ روز را در مورد دیابت در اختیار مردم به ویژه مبتلایان به دیابت بگذاریم.

۵-کمک به بیماران جهت تهیه دارووانجام آزمایش های مربوط به دیابت

۶-انجمن دیابت هرروزبجزپنج شنبه وجمعه ازساعت۸/۳۰الی ۱۲ پاسخ گوی عزیزان می باشد
آدرس:سنندج بلواربعثت حدفاصل میدان مادروچهاراه انقلاب (سیروس)روبروی بانک رفاه

تلفن:۱۹۸۰۸۷۳۳۲۴۹۱۹۷