برگزاری کلاس آموزش درمحل انجمن دیابت

انجمن دیابت درراستای انجام فعالیت خوداقدام به برگزاری کلاس آموزش درمحل انجمن دیابت نمود تابدینوسیله بتواندازعوارض دیابت درافرادمبتلا اقدام نمایداین کلاسها هرزگاهی باحضوراساتیدمجرب به منظورجلوگیری ازروندعوارض دیابت برگزارمی گردد.              
بیشتر بخوانید

انجام غربالگری دراداره برق شهرستان سنندج

انجمن دیابت کوردستان به درخواست اداره برق سنندج اقدام به غربالگری ازکارکنان آن اداره نمود که مورداستقبال مدیریت وکارکنان محترم آن اداره قرارگرفت .این انجمن آمادگی خودرا به بمنظورپیشگیری از دیابت جهت حضوردرادارات ونهاد های مختلف اعلام می دارد.
بیشتر بخوانید

انجام غربالگری جهت ورزشکاران سایت کوردانه

انجمن دیابت کوردستان درراستای فعالیت خودوبا باحضوردرسایت ورزشی کوردانه اقدام به انجام تست قندخون ورزشکاران درسایت مذکورنمودندکه مورداستقبال آنان قرارگرفت.
بیشتر بخوانید

ساعات کاری

۸:۳۰ صبح الی ۱۲

ایمیل

info@adkurd.ir

تماس

۰۸۷۳۳۲۴۹۱۹۷

تهیه اقلام مورد نیاز

تهیه اقلام مورد نیاز افراد مبتلا به دیابت (تهیه دستگاه و نوار تست قند خون و مواد خوراکی)

کلیک کنید
مشاوره و پزشکی و تغذیه

مشاوره و پزشکی و تغذیه

کلیک کنید
تهیه اقلام مورد نیاز

تهیه اقلام مورد نیاز افراد مبتلا به دیابت (تهیه دستگاه و نوار تست قند خون و مواد خوراکی)

کلیک کنید
برگزاری کلاس های آموزشی

برگزاری کلاس های آموزشی

کلیک کنید

درباره

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیابت کردستان از سال ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۰۹ و با زحمات خانم دکتر شکیبا، آقای دکتر خسروی کردستانی ،خانم نسرین مشهوری،آقای ناصر احمدجمالی ،زنده یاد مرحوم جمیل بلوریان وزنده یاد مرحوم مظفرشمس شروع به فعالیت نمود.
این انجمن به وسیله هیئت مدیره که با انتخاب هیئت امنا به مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌گردد. در اولین جلسه هیئت مدیره اعضای آن که شامل رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخزانه‌دار انتخاب می‌شوند.