راه اندازي کلينيک تخصصي
به اطلاع کليه همشيريان عزيزمي رساندکلينيک تخصصي ديابت درانجمن افتتاح وروزهاي شنبه وچهارشنبه ازساعت 9صبح الي 12باحضورپزشک متخصص داخلي آقاي دکترموسي احمدي آماده پذيرايي ازبيماران مي باشد ويزيت براي عموم آزاداست